Politika privatnosti za korišćenje web stranice i online kupovine 

Ovom web stranicom upravlja Str. Čiča Gliša Slobodan Dimić preduzetnik, matični broj 56269282, PIB 103377389, adresa u ul. Slavka Zlatanovića 27, Leskovac. Ovo obaveštenje opisuje kako mi, kao odgovorni za zaštitu podataka, obrađujemo Vaše lične podatke u vezi sa ovim web sajtom.

1. Koje podatke obrađujemo o vama i mesto čuvanja

U toku Vaše posete ovoj web lokaciji prikupljamo sledeće podatke: datum i vreme pristupa stranici na našoj web stranici, Vašu IP adresu, ime i verziju Vašeg web pretraživača, web lokaciju (URL) koju ste tražili da biste posetili ovu web stranicu, određene kolačiće i informacije koje Vam stoje na raspolaganju preko web stranice. Takođe prikupljamo i Vaše lične podatke za online kupovinu: ime i prezime, adresu, e mail adresu, broj telefona i podatak da li ste punoletni ili ne, kao i lične podatke za online plaćanje, ukoliko ga na taj način vršite: broj kreditne ili debitne kartice, datum isteka kartice, CVV kod. Vaše podatke o ličnosti dobijamo direktno od Vas.

Ne postoji obaveza da zapravo date sve podatke koje tražimo od Vas na našem web sajtu. Međutim, ako to ne učinite, nećete moći da koristite sve funkcije web sajta ili da koristite mogućnost online kupovine ili plaćanja

Vaši podaci se čuvaju na IT serverima koji se nalaze u Saveznoj Republici Nemačkoj.

2. Cookies (Kolačići)

Na ovoj web stranici se koriste takozvani kolačići. Kolačić je mala datoteka koja se može čuvati na Vašem računaru kada posetite web lokaciju. U suštini, kolačići se koriste da korisnicima pruže dodatne funkcije na web lokaciji. Na primer, oni mogu biti korišćeni da Vam pomognu da se krećete po web lokaciji, kako biste mogli da nastavite da koristite web lokaciju na kojoj ste je ostavili i/ili da biste sačuvali svoje želje i preferencije kada se vratite na web lokaciju. Kolačići ne mogu pristupiti, čitati ili menjati druge podatke na Vašem računaru.

Većina kolačića na ovoj web lokaciji se zovu kolačići sesije. Oni će biti automatski izbrisani kada napustite našu web stranicu. Međutim, trajni kolačići ostaju na Vašem računaru dok ih ručno ne izbrišete u pregledaču. Koristimo ovakve trajne kolačiće da bismo Vas prepoznali prilikom sledeće posete našoj web stranici.

Ako želite da kontrolišete kolačiće na Vašem računaru, možete da izaberete podešavanja pretraživača da biste dobili obaveštenje kada web lokacija želi da sačuva kolačiće. Takođe možete da blokirate ili izbrišete kolačiće ako su već sačuvani na Vašem računaru. Ako želite da saznate više o tome kako da postavite ove korake, koristite funkciju „Pomoć“ u Vašem pregledaču. Imajte na umu da blokiranje ili brisanje kolačića može uticati na Vaše iskustvo na mreži i onemogućiti Vam da koristite ovu web stranicu u potpunosti.

3. Google Analitika

Ova web lokacija koristi Google analitiku, uslugu web analitike koju pruža Google LLC, 1600 Amphitheater Parkwai, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google analitika koristi kolačiće koji omogućavaju analizu Vaše upotrebe web sajta. Informacije koje je proizveo kolačić o Vašoj upotrebi ove web lokacije (uključujući vašu IP adresu i URL adrese dostupnih web stranica) se prenose na Google servere u Sjedinjenim Državama i tamo se smeštaju. Ne čuvamo ni jedan od Vaših podataka prikupljenih u vezi sa Google analitikom.

Ovaj web sajt koristi mogućnost anonimizacije IP-a koju pruža Google analitika. Zbog toga Google će Vašu IP adresu skratiti / anonimizirati čim Google primi Vašu IP adresu. Google će ove informacije koristiti u naše ime kako bi ocenio Vašu upotrebu web stranice, sastaviti izveštaje o aktivnostima na web lokaciji i pružiti nam druge usluge vezane za aktivnost web stranice i korišćenje interneta. Google neće koristiti Google IP adresu za Google Analitiku u okviru Google analitike za bilo koji drugi podatak.

Možete sprečiti skladištenje kolačića odgovarajućom postavkom Vašeg softwera pretraživača. Ističemo, međutim, da u ovom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove web stranice u punoj meri. Takođe, možete sprečiti Google da prikupi svoje podatke u vezi sa Google analitikom tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pregledač koji je dostupan na sledećoj liniji: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=rs.

Više informacija o Google uslovima usluge i Google-ovoj politici privatnosti potražite na https://www.google.com/analytics/terms/gb.html ili https://policies.google.com/.

4. Svrha obrade podataka

Obradićemo Vaše lične informacije u sledeće svrhe:

 • Da bismo Vam stavili na raspolaganje ovu web stranicu i dalje unapredili i razvili ovu web stranicu;
 • Da bismo Vam pružili informacije o našoj kompaniji koja je relevantna za Vas, uključujući i ponovno oglašavanje putem našeg web pretraživača;
 • Stvaranje statistike korišćenja;
 • Da bismo Vam omogućili izvršavanje Vaše online kupovine, koju ste obavili putem sajta www.gomarket.rs, a kako bismo utvrdili da ispunjavate zakonske uslove za zahtevanu kupovinu, izvršili isporuku ili izvršili eventualno online plaćanje.
 • Prepoznavanje, otkrivanje, sprečavanje i istraživanje napada na našoj web stranici.

5. Pravni osnov obrade

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je Vaš pristanak odnosno zaključen ugovor o kupovini na daljinu

. 6. Prenos vaših ličnih podataka

Za gore navedene svrhe ćemo poslati Vaše lične podatke sledećim primaocima:

 • IT provajderi usluga koje mi koristimo;

Neki od gore navedenih primalaca mogu biti locirani van Republike Srbije. Nivo zaštite podataka u drugim zemljama možda neće odgovarati nivou zaštite u Republici Srbiji. Međutim, Vaše lične podatke prenosimo samo u zemlje za koje je Komisija EU utvrdila da imaju adekvatan nivo zaštite podataka.

7. Trajanje čuvanja podataka

Vaši podaci će biti čuvani dok postoji potreba za njihovom obradom, a najkasnije do prestanka postojanja osnova za obradu podataka ili opravdane potrebe za čuvanjem podataka.

8. Vaša prava u vezi sa ličnim podacima

Imate pravo na informisanje o načinu obrade podataka o ličnosti i načinu pristupa podacima o ličnosti, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo da budete obavešteni u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka i ograničenjem obrade, pravo na osnovu prenosa podataka, pravo na opoziv pristanka, pravo na prigovor, pravo na prigovor na automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje i ograničenje prava.

 • Pravo na informisanje o načinu obrade i pristup podacima o ličnosti znači da možete zahtevati od nas informaciju o tome na koji način i u koju svrhu obrađujemo Vaše podatke, takođe možete zahtevati pristup svojim ličnim podacima koje čuvamo o Vama;
 • Pravo na ispravku i dopunu znači da možete u bilo kom trenutku zahtevati od nas da podatak koji čuvamo o Vama ispravimo ukoliko sadrži neku netačnu informaciju ili možete zahtevati dopunu podatka koji čuvamo o Vama ukoliko smatrate da je podatak nepotpun. Naša kompanija će u svakom trenutku preduzeti sve mere da podaci koje čuvamo o Vama budu ispravni i tačni;
 • Pravo na brisanje podatka o ličnosti znači da možete zahtevati od nas da se podatak koji čuvamo o Vama obriše i to kada ne postoji prvobitna potreba da se podaci čuvaju. Takođe, kada ne postoji više saglasnost za obradu podataka, možete tražiti da se podatak koji čuvamo o Vama obriše. Pravo na brisanje nije uvek povezano samo sa Vašim zahtevom, kompanija nekad iz određenih zakonskih razloga neće moći da postupi po Vašem zahtevu za brisanje podatka, o čemu ćete takođe biti obavešteni ukoliko postoje takva zakonska ograničenja;
 • Pravo na ograničenje obrade znači da možete zahtevati od nas da privremeno ili trajno prekinemo sa obradom podataka koje čuvamo o Vama. Kompanija nekad iz određenih zakonskih razloga neće moći da postupi po Vašem zahtevu za ograničenje obrade, o čemu ćete takođe biti obavešteni ukoliko postoje takva zakonska ograničenja;
 • Pravo da budete obavešteni u vezi sa ispravkom, brisanjem ili ograničenjem obrade znači da u svakom trenutku možete zahtevati informaciju o tome da li je Vaš zahtev za ispravku, brisanje ili ograničenje obrade realizovan i na koji način je to učinjeno;
 • Pravo na prenos podataka znači da možete zahtevati od nas da izvršimo prenos Vaših podataka koje ste nam dostavili, Vama ili trećem licu;
 • Pravo na opoziv pristanka znači da možete u bilo kom trenutku opozvati pristanak na obradu podatka koji čuvamo o Vama, s tim da kompanija zadržava pravo da Vam ne pruži neku od usluga koje nudi ukoliko je opoziv povezan sa podatkom koji je neophodan za realizaciju usluge;
 • Pravo na prigovor znači da možete u bilo kom trenutku uložiti prigovor na obradu koju vršimo po osnovu našeg zakonskog interesa
 • Pravo na prigovor na automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje i ograničenje prava znači da možete zahtevati da se na Vas ne primenjuju odluke donete isklučivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po Vas ili ta odluka značajno utiče na Vaš položaj, osim u slučajevima određenim zakonom.

U slučaju da niste zadovoljni odgovorom Društva na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/).

9. Mere zaštite Vaših podataka

Preduzeli smo sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima. Svi podaci se tretiraju kao poverljivi podaci i svi zaposleni koji imaju pristup njima su upoznati sa obavezom čuvanja tajnosti poverljivih podataka.

Mere koje smo preduzeli predviđaju:

 • Da Vaši podaci budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa;
 • Da Vaši podaci ne budu neovlašćeno menjani, brisani ili ograničeni;
 • Da se Vaši podaci tretiraju kao poverljivi podaci;
 • Da naši saradnici koji imaju pristup podacima imaju instrukcije i obavezu strogog čuvanja povrljivih podataka o Vama;

Da se bilo koje kršenje ili sumnja da je došlo do kršenja bezbednosti podataka bez odlaganja prijavljuje u skladu sa zakonom nadležnom povereniku.

10. Naši kontakt detalji

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, obratite nam se:

Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti je Marko Petrović, e-mail: zastitapodataka@gomarket.rs